Tag Archives: viseklubber

Avklaring om viseklubber

Nei, man trenger ikke nødvendigvis å vise den fram til stadighet, selv om man er med i en viseklubb. Greit å vite slikt.  Ellers kunne man jo gått fem på. 😀

Uncategorized ,