Tag Archives: tro

Dag Eigil: Hyggelige nye landsmenn

Vi har ikke kunnet unngå å legge merke til at det er flere her inne som har reagert en smule på den siste tidens demonstrasjoner i etterkant av Dagbladets famøse publikasjon av en tegning der Muhammed framstilles som en gris.  … Continue reading

1 , , ,

Dag Eigil: Kan tro flytte fjell?

“Tro kan flytte fjell”, sies det.  Og dette ordtaket er faktisk en omskriving av et bibelskriftsted.  Det knytter seg med andre ord en viss autoritet til dette utsagnet.  Men på den annen side er det jo foruroligende mange fjell her … Continue reading

1 , ,

Dag Eigil: Ordtak reflekterer ikke alltid virkelighetens verden. Tror vi.

“Har du sterk nok tro og store nok sko, så kan du gå på vannet”, lyder et gammelt ordtak.  Men vi er likevel ikke helt overbevist om at dette medfører riktighet.  Eller sagt på en annen måte: Empirisk forskning har … Continue reading

1 , , ,