Tag Archives: sykefravær

Utradisjonelle tiltak for å redusere sykefravær

Det hevdes fra ulike hold at sykefraværet er for høyt blant landets arbeidstakere, og at det øker, både hva gjelder korttids- og langtidsfravær.  Fra en av våre mer perifere bekjentskaper har vi i den forbindelse blitt informert om at man … Continue reading

1 , , ,