Tag Archives: snøffelen

Dag Eigil: Funker det igjen nå? Eller?

Hvordan er det, funker det igjen? Eller?  Vi har ikke giddet å telle de gangene tregheten har manifestert seg, og det har blitt en del gnukking i så vel snøffelen som andre steder.  Skulle nesten tro at det var en … Continue reading

1 ,