Tag Archives: naturlig del skrotten

Enkel tanke om legemets beskaffenhet

Er ikke dotten en naturlig del av skrotten…?

Uncategorized