Tag Archives: mysterier

Dag Eigil: Det tomme klasseroms mysterier

På tross av våre mange dyder og gode egenskaper, så vil det være å gå litt vel langt å påstå at vi er noen direkte morgenfugl.  Vi kreker oss opp og går til vår daglige dont, om enn ikke alltid med … Continue reading

1 , , , ,