Tag Archives: klimakrisen; Herren

Dag Eigil: Tanker om klimakrisen

Selv om det muligens ikke alltid ser slik ut, betrakter vi oss selv som en etter måten velorientert og samfunnsengasjert person.  Vi leser avisene hver dag, vi både går og snakker på en gang, og det hender sågar at vi … Continue reading

1 ,