Tag Archives: hver

Utradisjonelle metoder for å redusere sykefraværet (repost)

  Det hevdes fra ulike hold at sykefraværet er for høyt blant landets arbeidstakere, og at det øker, både hva gjelder korttids- og langtidsfravær.  Fra en av våre mer perifere bekjentskaper har vi i den forbindelse blitt informert om at … Continue reading

Uncategorized , , , , , ,