Tag Archives: høna

Dag Eigil: Konstatering

Det er bare å konstatere faktum: Det går den veien høna sparker.  Og det nytter ikke å prøve å snu høna, heller.  Ja, vi har prøvd.

1 ,