Tag Archives: frisisk

Om slabbedasker og slabbedåser

I en fotnote til en tekst av Petter Dass i siste utgave av “Nordlands Trompet” står det om uttrykket “Gott slabber de Bauren”, at det betyr “Gud velsigne bøndene”.  Språket er antakelig et slags plattysk eller frisisk.  “Slabber” = “velsigne”.  … Continue reading

Uncategorized , , , , , , ,