Tag Archives: akterutseilt

Plug and play

Det er pussig, men det finnes folk der ute som ved sin blotte væremåte, tonefall og ordvalg kan få selv den mest dannede, fattede og veloppdragne til å føle seg som en fjott, en dust eller en grønnskolling. En person … Continue reading

Uncategorized , , , , ,

Vi utdatert? Nei, vet De hva!

Vi kan vel neppe hevde at vi er direkte ung lenger. Egentlig er vi vel en velmodnet herremann. Hvorvidt vi fortsatt er pen, eller som en festlig kompis en gang så treffende sa det, ”innenfor rammene av det akseptable”, er … Continue reading

Uncategorized , , , , , , , , , ,