Category Archives: skilt

Dag Eigil: Dype dovegg-tanker fra Sverige!

I Sverige, nærmere bestemt Göteborg, på et pub-toalett, var det satt opp et skilt med følgende tekst: "Ha inte annat enn godkjänd toalettpapper i toaletten!" Og så, under skiltet, påført med tusj: "Men vad gör man med själva skiten, då?"

göteborg, pub, skilt, sverige, toalettet