Monthly Archives: August 2012

Direkte tale

Når vi tenker tilbake til den gang da, husker vi vår ungdomskamerat S. som en hyggelig og harmløs fyr. S. bodde sånn ca. et par kilometer fra oss ute på øya, dit vi flyttet da vi var i fjortenårsalderen, og … Continue reading

Uncategorized , , , , ,